Enkel administration

Företaget erhåller en faktura som inkluderar hyra, försäkring samt servicereparationsavtal om sådant tecknats. Vår redovisning kan även användas för beskattning eller löneavdrag. Vidarefakturering till annan juridisk person som nyttjar stolparna kan göras med vår smarta mjukvara. Laddbil kan även övervaka stolparna, styra kraftuttag samt administrera fel som uppstår och tillse att reparation sker. Då Laddbil även kan erhålla information från andra laddstolpsägare ger detta en möjlighet till ytterligare förenkling av löpande kostnadsredovisning. Vi arbetar aktivt för att få denna möjlighet från många laddstolpsägare för att kunna ge våra kunder enkla lösningar i en marknad med många elleverantörer.Flexibelt

Investering

KlimatklivetFörarnytta

Elcyklar