Flexibelt

Laddbil erbjuder en lösning som kan växa med behovet av laddstolpar, både vad det gäller antal och effekt. Lösningen är leverantörsobunden. Parkeringen behöver inte grävas upp och är stolparna kan flyttas vid behov. Elkraften håller kunden med och kan vara en kabel ovan jord Projekteringen är enkel och snabb och vår erfarenhet borgar för smarta lösningar. Kontakten med fastighetsägaren förenklas då inga stora ingrepp behövs , endast anslutning till elnätet.


Investering

Klimatklivet

Förarnytta

Enkel administration

Elcyklar