Investering

Stolparna hyrs av Laddbil och är ej fast egendom. Att investera i klimatsmarta lösningar påverkar inte balansräkningen. Hyran kan fördelas på olika enheter och har kunden vår smarta mjukvara så kan även redovisning och debitering av löpande elkostnader ske gentemot tredje part. Stolparna är försäkrade via Laddbil och service- och reparationsavtal kan erbjudas. Via statliga bidrag kan kostnaden väsentligt minskas.


Flexibelt

Klimatklivet

Förarnytta

Enkel administration

Elcyklar